Niezwykłe wydarzenie – koncert na żywo!! Muzyka odgrywa niebagatelną rolę w życiu każdego człowieka. Obcowanie z muzyka wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia muzyczne pozwalają wyrazić dzieciom swoje emocje, dają im możliwość poznawania treści piosenek, a także stanowią narzędzie pomocnicze w procesie kształtowania rozwoju mowy. To przy muzyce...
Więcej >>