Barbara Jarzęcka

Właściciel Nauczyciel

Przedszkole założyła w 2011 r. Przez ten czas zdobyła doświadczenie i rozwinęła firmę. Obecnie zatrudnia 11 pracowników oraz współpracuje na stałe z ośmioma firmami realizującymi specjalistyczne zajęcia w Twórczych Łapkach. Zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z prowadzeniem przedszkola. Nadzoruje, planuje i organizuje pracę wszystkich pracowników, dbając o rodzinną atmosferę. Odpowiedzialna jest za kontakty z rodzicami oraz nowymi klientami. Posiada wielokierunkowe wykształcenie. Ukończyła studia z fizyki ze specjalizacją z protetyki słuchu, 2-letnie studia specjalistyczne BHP oraz studia pedagogiczne ze specjalizacją nauczyciel wychowania przedszkolnego. W 2018 roku uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w ramach systemu MEN awansu zawodowego nauczycieli. Prowadziła grupę 3-latków, realizując wszystkie zadania zawarte w podstawie programowej. Jako nauczyciel jest osobą sumienną, kreatywną i nieustannie podnoszącą swoje kompetencje. Wiedza i doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwalają na profesjonalny dobór kadry pedagogicznej oraz zajęć dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. Jest osobą uśmiechniętą, lubianą przez dzieci i rodziców, potrafiącą zbudować relację wzajemnego zaufania. W kontaktach pracowniczych wykazuje się wyrozumiałością, życzliwością i empatią, jednocześnie potrafiącą stawiać wymagania.

Monika Gromanowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jest nauczycielem z wieloletnim stażem. Ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, dziećmi do lat 3 oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jest współzałożycielem oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Branek - Na Rzecz Aktywizacji i Rozwoju Sołectwa Owczegłowy. Z wykształcenia jest nauczycielem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Od września 2018 r. rozpocznie staż na kolejny stopień- nauczyciela mianowanego. W Twórczych Łapkach zatrudniona jest od maja 2012 r. W tym czasie współtworzyła oddział przy ul. Podchorążych (aktualnie jedyna placówka), gdzie pełni funkcję kierownika. Odpowiedzialna jest za organizację roku przedszkolnego, planowanie i nadzorowanie pracy nauczycieli, czuwanie nad metodycznym ich przygotowaniem, prowadzeniem dokumentacji przedszkola oraz na wspieraniu nauczycieli i rodziców w bieżących sprawach. Prowadzi również najstarszą grupę 5-6 latków realizując Roczne Przygotowanie Przedszkolne. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach, jak również wykształcenie chemiczne zdobyte w szkole średniej, oraz doświadczenie związane z tańcem towarzyskim. Wszechstronne zainteresowania mają odzwierciedlenie w kreatywnych i atrakcyjnych zajęciach. Jest osobą ciepłą i kontaktową, uwielbianą przez przedszkolaków. Tworzy bardzo serdeczną relację zarówno z dziećmi, jak i rodzicami.

Faustyna Krawiecka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Pracę w zawodzie rozpoczęła w 2009 roku. W tym czasie zdobyła doświadczenie opiekując się dziećmi do lat 3 w prywatnym żłobku. Następnie podjęła pracę w przedszkolu. Ukończyła studia licencjackie, specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz studia magisterskie, specjalność: Pedagogika z diagnostyką oraz terapią pedagogiczną. W lipcu 2017 roku ukończyła awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, podczas którego brała udział w warsztatach z cyklu „Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki logopedycznej oraz seksualności dziecka przedszkolnego. W Twórczych Łapkach, prócz prowadzenia grupy 4-latków, jest zastępcą kierownika. Jest osobą otwartą i pogodną, co procentuje w szybkim nawiązywaniu pozytywnych relacji z dziećmi oraz rodzicami. Kreatywność, elastyczność, otwarty umysł oraz empatia zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz atrakcyjne warunki rozwoju. W życiu prywatnym i zawodowym kieruje się zasadą: aby robić to co się kocha i być najlepszą wersją samego siebie.