Dzień Muzyki w Twórczych Łapkach

Niezwykłe wydarzenie – koncert na żywo!! Muzyka odgrywa niebagatelną rolę w życiu każdego człowieka. Obcowanie z muzyka wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia muzyczne pozwalają wyrazić dzieciom swoje emocje, dają im możliwość poznawania treści piosenek, a także stanowią narzędzie pomocnicze w procesie kształtowania rozwoju mowy. To przy muzyce dzieci zaspokajają swoją naturalną potrzebę ruchu. Radość, którą można zaobserwować na zdjęciach podczas zajęć rytmicznych, jest ich głównym i nadrzędnym celem. Doceniajmy muzykę i korzystajmy z jej dobrodziejstw!