Plan zajęć

PONIEDZIAŁEK
od do Grupa Słowiki Grupa Skowronki Grupa Zeberki Grupa Koniki Grupa Żyrafki
09:00 09:15 angielski
09:15 09:30 angielski
09:30 10:00 angielski
10:00 10:30 angielski
10:30 11:00 angielski
11:00 11:30
11:30 12:00 rytmika
12:00 12:30 rytmika
12:30 13:00 rytmika
14:30 15:30 ZAJĘCIA DODATKOWE (dodatkowe zapisy)

WTOREK
od do Grupa Słowiki Grupa Skowronki Grupa Zeberki Grupa Koniki Grupa Żyrafki
09:00 09:15 kuchcikowo rytmika kuchcikowo kuchcikowo kuchcikowo
09:15 09:30 kuchcikowo rytmika kuchcikowo kuchcikowo kuchcikowo
09:30 10:00 rytmika kuchcikowo kuchcikowo kuchcikowo kuchcikowo
 10:00  10:30  kuchcikowo kuchcikowo kuchcikowo
10:30 11:00
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
14:30 15:30 ZAJĘCIA DODATKOWE (dodatkowe zapisy)

ŚRODA
od do Grupa Słowiki Grupa Skowronki Grupa Zeberki Grupa Koniki Grupa Żyrafki
09:00 09:15 angielski
09:15 09:30 angielski
09:30 10:00 angielski
10:00 10:30 angielski
10:30 11:00 angielski
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
14:30 15:30 ZAJĘCIA DODATKOWE (dodatkowe zapisy)

CZWARTEK
od do Grupa Słowiki Grupa Skowronki Grupa Zeberki Grupa Koniki Grupa Żyrafki
09:00 09:15 rytmika zajęcia z gitarą
09:15 09:30 rytmika zajęcia z gitarą
09:30 10:00 zajęcia z gitarą rytmika
10:00 10:30 zajęcia z gitarą
10:30 11:00 zajęcia z gitarą
11:00 11:30 zajęcia z gitarą
11:30 12:00 rytmika
12:00 12:30 rytmika
12:30 13:00 rytmika
14:30 15:30 ZAJĘCIA DODATKOWE (dodatkowe zapisy)

PIĄTEK
od do Grupa Słowiki Grupa Skowronki Grupa Zeberki Grupa Koniki Grupa Żyrafki
09:00 09:15 zajęcia sensoryczne zajęcia sensoryczne francuski
09:15 09:30 zajęcia sensoryczne zajęcia sensoryczne francuski
09:30 10:00 zajęcia sensoryczne zajęcia sensoryczne francuski
10:00 10:30 francuski
10:30 11:00
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
14:30 15:30 ZAJĘCIA DODATKOWE (dodatkowe zapisy)

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

07.00-08.00 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola, zabawy, praca indywidualna
08.00-08.30 Zajęcia poranne
08.30-09.00 Śniadanie + czynności samoobsługowe oraz higiena przed i po posiłku
09.00-10.00 Język obcy/rytmika/ zajęcia dodatkowe/ zajęcia dydaktyczne
10.00-11.00 Zajęcia dydaktyczne wg programu wychowania przedszkolnego/ zajęcia dodatkowe/ zabawy w ogrodzie
11.00-11.30 I Obiad + czynności samoobsługowe oraz higiena przed i po posiłku
11.30-14:00 Odpoczynek
14.00-14.30 II Obiad + czynności samoobsługowe oraz higiena przed i po posiłku
14.30-15.30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery/ zajęcia dodatkowe
15.30-16.00 Podwieczorek
16.00-17.00 Zajęcia indywidualne/ wspierające; Zabawy i rozmowy swobodne; Odbieranie dzieci.

07.00-08.00 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola, zabawy, praca indywidualna
08.00-08.30 Zajęcia poranne
08.30-09.00 ŚNIADANIE + czynności samoobsługowe oraz higiena przed i po posiłku
09.00-10.00 Język obcy/ zajęcia dodatkowe/ zajęcia dydaktyczne
10.00-11.00 Zajęcia dydaktyczne wg programu wychowania przedszkolnego/ zajęcia dodatkowe
11.00-11.30 I OBIAD + czynności samoobsługowe oraz higiena przed i po posiłku
11.30-12.30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery
12.30-13.00 Bajkoczytanie na przedszkolnym dywanie 11.30-13.00 RYTMIKA (pon. i cz.)
13.00-14.00 Odpoczynek
14.00-14.30 II OBIAD + czynności samoobsługowe oraz higiena przed i po posiłku 
14.30-15.30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery/ zajęcia dodatkowe
15.30-16.00 PODWIECZOREK 
16.00-17.00 Zajęcia indywidualne/ wspierające; Zabawy i rozmowy swobodne; Odbieranie dzieci.