0 Comment

Barbara Jarzęcka

Przedszkole założyła w 2011 r. Przez ten czas zdobyła doświadczenie i rozwinęła firmę. Obecnie zatrudnia 11 pracowników oraz współpracuje na stałe z ośmioma firmami realizującymi specjalistyczne zajęcia w Twórczych Łapkach. Zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z prowadzeniem przedszkola. Nadzoruje, planuje i organizuje pracę wszystkich pracowników, dbając o rodzinną atmosferę. Odpowiedzialna jest za kontakty z rodzicami oraz nowymi klientami.

Posiada wielokierunkowe wykształcenie. Ukończyła studia z fizyki ze specjalizacją z protetyki słuchu, 2-letnie studia specjalistyczne BHP oraz studia pedagogiczne ze specjalizacją nauczyciel wychowania przedszkolnego. W 2018 roku uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w ramach systemu MEN awansu zawodowego nauczycieli. Prowadziła grupę 3-latków, realizując wszystkie zadania zawarte w podstawie programowej. Jako nauczyciel jest osobą sumienną, kreatywną i nieustannie podnoszącą swoje kompetencje. Wiedza i doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwalają na profesjonalny dobór kadry pedagogicznej oraz zajęć dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

Jest osobą uśmiechniętą, lubianą przez dzieci i rodziców, potrafiącą zbudować relację wzajemnego zaufania. W kontaktach pracowniczych wykazuje się wyrozumiałością, życzliwością i empatią, jednocześnie potrafiącą stawiać wymagania.