Tego dnia do przedszkola wszystkie dzieci i ich wychowawczynie przyszły do Przedszkola w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej ale też integrowanie się grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Więcej zdjęć znajduje się...
Więcej >>