0 Comment

Monika Gromanowska

Jest nauczycielem z wieloletnim stażem. Ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, dziećmi do lat 3 oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jest współzałożycielem oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Branek – Na Rzecz Aktywizacji i Rozwoju Sołectwa Owczegłowy. Z wykształcenia jest nauczycielem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Od września 2018 r. rozpocznie staż na kolejny stopień- nauczyciela mianowanego.

W Twórczych Łapkach zatrudniona jest od maja 2012 r. W tym czasie współtworzyła oddział przy ul. Podchorążych (aktualnie jedyna placówka), gdzie pełni funkcję kierownika. Odpowiedzialna jest za organizację roku przedszkolnego, planowanie i nadzorowanie pracy nauczycieli, czuwanie nad metodycznym ich przygotowaniem, prowadzeniem dokumentacji przedszkola oraz na wspieraniu nauczycieli i rodziców w bieżących sprawach.

Prowadzi również najstarszą grupę 5-6 latków realizując Roczne Przygotowanie Przedszkolne. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach, jak również wykształcenie chemiczne zdobyte w szkole średniej, oraz doświadczenie związane z tańcem towarzyskim. Wszechstronne zainteresowania mają odzwierciedlenie w kreatywnych i atrakcyjnych zajęciach.

Jest osobą ciepłą i kontaktową, uwielbianą przez przedszkolaków. Tworzy bardzo serdeczną relację zarówno z dziećmi, jak i rodzicami.