0 Comment

Faustyna Krawiecka

Pracę w zawodzie rozpoczęła w 2009 roku. W tym czasie zdobyła doświadczenie opiekując się dziećmi do lat 3 w prywatnym żłobku. Następnie podjęła pracę w przedszkolu. Ukończyła studia licencjackie, specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz studia magisterskie, specjalność: Pedagogika z diagnostyką oraz terapią pedagogiczną. W lipcu 2017 roku ukończyła awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, podczas którego brała udział w warsztatach z cyklu „Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki logopedycznej oraz seksualności dziecka przedszkolnego.

W Twórczych Łapkach, prócz prowadzenia grupy 4-latków, jest zastępcą kierownika.

Jest osobą otwartą i pogodną, co procentuje w szybkim nawiązywaniu pozytywnych relacji z dziećmi oraz rodzicami. Kreatywność, elastyczność, otwarty umysł oraz empatia zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz atrakcyjne warunki rozwoju. W życiu prywatnym i zawodowym kieruje się zasadą: aby robić to co się kocha i być najlepszą wersją samego siebie.